header ehbo kesteren

Om het diploma geldig te houden en de competenties op peil, moeten elk jaar herhalingslessen gevolgd worden.

Dat kan op dinsdagavond, of woensdagavond, of  zaterdagmorgen.

Elke avondgroep krijgt 7 lesavonden toegewezen, welke allemaal verplicht zijn. De jaarlijkse herhalingsles voor reanimatie zit hier bij inbegrepen.
Een aantal competenties wordt elk jaar afgenomen, andere competenties om het jaar. De lessen worden zo ingedeeld dat per twee jaar alles langs is geweest. 

De dinsdag- en de woensdagles zullen nooit in dezelfde week vallen.
Les 1 van de dinsdaggroepen is exact hetzelfde als les 1 van de woensdaggroep, etc.

Als je van tevoren weet dat je verhinderd bent op jouw herhalingsles, dan kun je- in overleg- naar dezelfde les van de andere groep.

Omdat het altijd mogelijk is dat je bijvoorbeeld door ziekte toch een les mist -en daarmee ook een competentie- houden we aan het eind van het seizoen één inhaalavond (alleen als je niet alle competenties hebt).
Mocht je 3 avonden niet geweest zijn, wordt je diploma niet verlengd.
Mis je 1 of 2 avonden, dan mag je op de (enige) inhaalles je ontbrekende competenties laten zien.

Wij moeten competentielijsten kunnen overleggen als wij tijdens een les bezocht worden door een consulent(e) van het Oranje Kruis. Als vereniging moeten wij daarvoor de lesdata opgeven.

Het seizoen openen we met een gezamenlijke woensdagavond, meestal met een lezing.
Het seizoen sluiten we af met de Algemene Leden Vergadering, ook weer gezamenlijk op een woensdagavond.
De openings- en slotavond vallen buiten de verplichte lessen.

Mocht de avond lastig zijn om te volgen, dan kan men op twee zaterdagochtenden de herhalingslessen volgen (behalve reanimatie/AED). Dit is van 08.30-12.30 uur. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

footer2023