header ehbo kesteren

Voorwaarden EHBO Ondersteuning.

Voor EHBO Ondersteuning bij een evenement moet er een vergunning zijn van de Gemeente. Dit omdat wij anders niet verzekerd zijn. Specifiek vanuit die vergunning hebben wij het GHOR plan nodig.

Om goede eerste hulp te kunnen verlenen dient u te zorgen voor:

  • Een rustige, goed zichtbare en makkelijk te bereiken plek waar een slachtoffer kan liggen, denk hierbij aan een kleed/- verzorgingsruimte, vergaderzaal, voor buitenevenementen een tent.
  • Wij moeten op een goed zichtbare plek staan voor de deelnemers van het evenement, dus niet ergens achteraf.
  • De Ambulance moet ook goed en snel bij de EHBO-post kunnen komen.
  • Een plattegrond waar het evenement zich afspeelt, de locatie van de EHBO dient erop aan te zijn gegeven.
  • Koffie, thee, frisdrank voor de hulpverleners, wanneer het evenement meer dan 3 uur duurt dan dient u voor een maaltijd te zorgen.
  • Wij nemen, nadat wij het formulier hebben ontvangen, contact met u op. Minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement krijgt u van ons bericht of wij EHBO'ers bij u kunnen inzetten.

De EHBO Vereniging Kesteren is afhankelijk van haar vrijwilligers, hierdoor is het mogelijk dat aan een aanvraag niet voldaan kan worden en dat de EHBO Vereniging voor het evenement geen hulpverleners kan vinden, ondanks dat de aanvraag tijdig is ingediend. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk

footer2023